บริษัท โปรเจ็คท์ คิว จำกัด

ข้อมูลการชำระเงิน

แบบโอนเงินผ่านทางธนาคาร โดยจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่งต่างๆ

*กรณียอดไม่ถึง 3,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาท

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ชนาทร ศานติวรกุล

053-8-26992-1

( ออมทรัพย์ )